ZYSK, OSZCZĘDNOŚĆ, ZDROWIE.


W dobie postępującej degradacji środowiska naturalnego, wzrastających wciąż kosztów, ekonomia i ekologia to priorytetowe zagadnienia.

Alternatywą są nowoczesne rozwiązania w dziedzinie magnetycznego uzdatniania wody, aktywacji paliw opałowych i silnikowych.

To najprostsza i najtańsza inwestycja w ochronę środowiska, oszczędności paliw, energii jak i samych urządzeń energetycznych.


Aktywator paliw (magnetyzer) stanowi techniczną realizację odkrycia laureata nagrody Nobla, prof. Vander Walsa. Metodę aktywacji paliw opracowywano w laboratoriach NASA w celu stosowania w napędzie promów kosmicznych. Uzyskanie specyficznych struktur magnetycznych, zmieniających układ molekularny paliw, umożliwia jedynie wysoka technologia. Badania z zastosowaniem aktywatorów w silnikach samochodowych prowadziło wiele znaczących instytucji naukowych (m.in. The California Air Resources, Magnetizer Inc. Group, Politechnika Śląska, Instytut Lotnictwa, Politechnika Częstochowska i inne).


Montaż stosowanych dotychczas przepływowych magnetyzerów wody wymagał wielu skomplikowanych zabiegów polegających na zatrzymywaniu procesów produkcyjnych, technologicznych, przerywaniu instalacji, spawaniu itp. Dzięki zastosowaniu specjalnych struktur magnetycznych nowoczesne magnetyzery montuje się w prosty sposób zakładając je na zewnątrz bez użycia narzędzi.

Nie wymagają one dozoru, regulacji ani zasilania, działają bezpiecznie i bezobsługowo.

Każdy komplet magnetyzera zawiera specyficzne kierunkowe struktury magnetyczne o bardzo dużej sile pola magnetycznego. Specjalny dobór gwarantuje właściwą obróbkę przepływających w instalacji cieczy lub gazów. Skuteczność i efektywność aktywacji przewyższa dotychczas stosowane magnetyzery.

MAGNETYZER SILNIKOWY

Magnetyzer rozbija grupy węglowodorów utrudniające spalanie, zwiększa aktywność energetyczną paliwa, tworzy uporządkowane wiązania bogate w tlen, usuwa nagar i wyzwala potencjał silnika.

zapewnia :

* OSZCZĘDNOŚCI paliwa

* zmniejszenie toksyczności spalin

* wzrost MOCY, dynamiki i elastyczności silnika

* brak osadów i nagarów

*większą ŻYWOTNOŚĆ silnika i katalizatora (nawet 2-3 krotnie)

JAK TO DZIAŁA

W silniku bez magnetyzera polepione struktury węglowodorów (główny składnik paliw ropopochodnych) nie są w stanie przyjąć wystarczającej ilości tlenu. Nie mogą się więc spalić w całości tworząc nagary, toksyczne spaliny, itd. Paliwo jest więc marnowane.

Aktywator rozbija cząstki węglowodorów, nadaje im dodatni ładunek (przez co łatwiej łączą się z ujemnym tlenem - różnica potencjałów). Teraz z łatwością i większa ilość cząstek węglowodorów łączy się z tlenem, następuje dokładne spalanie, bez substancji toksycznych, nagarów, itp., dając oszczędności oraz w/w efekty.


MAGNETYZER WODY


Magnetyzer przede wszystkim rozwiązuje problem z osadzającym się kamieniem na ściankach, grzałkach, itp. Koszty zużycia energii z powodu kamienia wzrastają o 10 - 30% (osad ten działa jak izolator). Osadzający się kamień jest także przyczyną pęknięć, uszkodzeń elementów grzejnych, przecieków (np. w spłuczkach). Powoduje wzrost oporów przepływu doprowadzając nierzadko do poważnych awarii. Alternatywą jest chemiczne uzdatnianie wody, jednakże stosowanie chemicznych metod uzdatniania wody często uniemożliwia konieczność zachowania właściwych norm sanitarnych wody użytkowej (pomijając koszty tej metody).

JAK TO DZIAŁA ?Działanie pola magnetycznego nie zmienia składu chemicznego, ani jej własności organoleptycznych. Silne właściwie dobrane pole magnetyczne zmienia strukturę molekularną wody nie wytrącając z niej cennych dla organizmu i roślin składników mineralnych. Po przejściu wody przez właściwie dobrane pole magnetyczne, sole wapnia i magnezu nie krystalizują się w postaci twardego osadu. Stopniowo są także usuwane złogi kamienia. Obniża się także korozja tlenowa instalacji. Na skutek zmian napięcia powierzchniowego – molekularnych połączeń – zmienia się także twardość wody, co daje w konsekwencji mniejsze zużycie środków piorących, mydła nawet do 50% (w przypadku dużej twardości wody).

ZASTOSOWANIA, EFEKTY:

W PRZEMYŚLE i DOMU- magnetyzery chronią instalację przed korozją i osadzaniem się kamienia. Poprawiają ekonomikę przepływów a także wszystkich procesów spalania i utleniania. w instalacjach C.O. i ciepłej wody zapewniają oszczędność energii grzewczej od 5% do 15%, zależnie od typu kotła, w instalacjach wodociągowych , oczyszczanie i uszlachetnianie wody pitnej i sanitarnej, wydatnie zwiększając jej zdrowotność, całkowite zabezpieczenie instalacji C.O. i wodnych przed osadzaniem się kamienia, oczyszczanie starych instalacji wodnych i C.O. z istniejącego kamienia.

OGRODNICTWO I HODOWLA - techniki magnetyczne w tej branży poza wyżej wymienionymi korzyściami powodują uzyskanie dodatkowych efektów zdrowotnych, ilościowych i jakościowych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

MAGNETYZER A ZDROWIE

Badania kliniczne wykazują, że spożywanie magnetyzowanej właściwą polaryzacją wody, wpływa na przemianę materii, obniżenie cholesterolu, nadciśnienie i wiele schorzeń. Pole magnetyczne wywołuje w płynach zjawisko paramagnetyczne, uaktywnia biologicznie, zmienia strukturę wody na tzw. heksagonalną. Woda wówczas staje się zdrowsza, lepiej przyswajalna, reguluje funkcje fizjologiczne, wspomaga w stanach chorobowych, wyrównując zaburzenia energetyczne w ustroju. Posiada większą zdolność rozpuszczania tlenu i dzięki temu wspomaga metabolizm. Z testów potwierdzonych badaniami klinicznymi wynika, iż magnetyzowana woda zapobiega tworzeniu się kamieni żółciowych i nerkowych, nadciśnieniu, obniża poziom tłuszczów, zapobiega obstrukcji. Posiada większą zdolność zmiękczania i rozpuszczania składników krwi, przeciwdziałając miażdżycy i innym chorobom naczyniowo - sercowym. Magnetyzowana woda ma też wpływ na łagodzenie bólów reumatycznych i sprzyja zrastaniu kości po złamaniach.


MAGNETYZER GAZU I PALIW OPAŁOWYCH


ZASADA DZIAŁANIA MAGNETYZERA PALIW OPAŁOWYCH

Zgrupowane cząsteczki węglowodorów rozbijane są i polaryzowane dodatnio, co sprawia, że efektywniej łączą się z ujemnie naładowanym tlenem. Efektem tego jest duże nasycenie mieszanki paliwowej tlenem, przez co jest ona bardziej aktywna i dynamiczna. Proces spalania jest wówczas szybszy i pełniejszy. Zapewnia to optymalne warunki spalania na co wskazuje znaczna redukcja toksycznych składników spalin (CO, HC, NOx).

Po zainstalowaniu aktywatora :

skraca się długość płomienia przy jednoczesnym rozszerzaniu u wylotu palnika. Płomień z żółtego przechodzi w przeźroczysty, następuje szybszy wzrost temperatury w komorze spalania, a także zwężenie rozrzutu temperatur gazów, następuje stopniowo oczyszczanie komory spalania oraz spadek temperatury spalania świadczący o wzroście sprawności urządzenia, zmniejsza się ilość niespalonych węglowodorów. Zmniejsza się zużycie gazów nawet do 20% (np. w piecach piekarniczych uzyskuje się 15% oszczędności paliwa gazowego).

ZASTOSOWANIA:

Wszelkie urządzenia opalane-zasilane gazem, olejem opałowym, mazutem;

piece i kuchnie gazowe; kotły, palniki gazowe i olejowe (suszarnie, ceramika, cegielnie, wanny szklarskie, itp.).


WYNIK POMIARU ANALIZY SPALIN

Analizy spalin dokonano na samochodzie marki Opel Kadet o poj. 1.6l i przebiegu wg stanu licznika 91.000km. Badanie wykonano na zlecenie firmy DAV.

Stwierdzono, że przed założeniem aktywatora paliwa stężenie substancji toksycznych w spalinach wynosiło :

-tlenku węgla (CO)

0,448% na biegu jałowym,

0,640% na podwyż biegu jałowym;

-węglowodorów (HC)

142ppm na biegu jałowym,

71ppm na podwyższonym biegu

jałowym.

Wynik testu: negatywny.

Rozporządzenie Ministra Transportu i G.M z dn. 01.02.93r. w swej znowelizowanej postaci z dn. 11.04.95r określa dopuszczalną zawartość. w spalinach tlenku węgla do 0.5% i węglowodorów do100 ppm na biegu jałowym oraz odpowiednio do 0.3% i 100 ppm przy obrotach podwyższonych w rejestrze 2000 – 3000.

Po założeniu magnetycznego aktywatora paliwa Firmy DAV i pracy silnika przez ok.10min. stwierdzono następujące zmiany w składzie spalin :

-tlenku węgla (CO)

0,076% na biegu jałowym,

0,120% na podwyż biegu jałowym;

-węglowodorów (HC)

64ppm na biegu jałowym,

34ppm na podwyższonym biegu jałowym.Wynik testu: pozytywny. Stężenie CO w spalinach spadło o 83 % na biegu jałowym i 81 % na podwyższonym biegu jałowym;

Stężenie HC w spalinach spadło o 54 % na biegu jałowym i 52 % na podwyższonym biegu jałowym.

Samochody są najpoważniejszym źródłem zatrucia atmosfery -78% całkowitej emisji tlenku węgla (CO), 60% tlenku azotu (NO), 50% węglowodorów (HC) pochodzi z rur wydechowych.

Tlenek węgla powoduje bóle głowy, duszności, depresje; dwutlenek siarki (SO2) oddziałuje niekorzystnie na narządy krwiotwórcze, wywołuje m.in. bóle głowy, bezsenność zapalenia oskrzeli; tlenek azotu (NO) wpływa niszczycielsko na nasz system sercowo-naczyniowy; węglowodory aromatyczne zawarte w sadzy i pyle emitowanym przez samochody oddziałują na układ krwionośny i nerwowy będąc również poważnym czynnikiem rakotwórczym; ozon powstający w wyniku reakcji zachodzącej między węglowodorami i tlenkiem azotu -odpowiedzialny jest za włóknienie naszych płuc i wzrost infekcji dróg oddechowych.

Silniki Diesla były do niedawna uważane za, nie tylko bardziej ekonomiczne (zwłaszcza w ruchu miejskim), ale również i “czystsze” niż silniki benzynowe. Tradycyjnie, w porównaniu z tymi ostatnimi, emitują one mniej niż 1/3 nie spalonych węglowodorów, 1% CO i 1/3 CO2 do naszej atmosfery. Jednakże silnikom Diesla przypisuje się 2/3 całości zanieczyszczeń, widoczne są one tzw. gołym okiem na naszych ulicach w postaci, spowitych kłębami czarnego dymu, ciężarówek i autobusów. To, że wydostawania się spalin z niektórych samochodów nie widać, wcale nie oznacza ich braku. Znaczy to, że spaliny zbudowane są ze znacznie mniejszych cząsteczek - zwanych PM 10 (są to cząsteczki o wielkości poniżej 10 mikrometrów = 1/100 milimetra). Dla żywego organizmu są one znacznie bardziej niebezpieczne, gdyż penetrują głębsze partie układu oddechowego i płuc, atakując również serce. Popatrzmy na tabelę:

 

Emisja cząstek stałych na 1000 km

samochód osobowy benzynowy

40 -80 g

samochód osobowy diesel

240 g

lekki furgon diesel

450 g

lekki autobus

1 kg

Ciężarówka

1,12 kg

autobus miejski

1,50 kg

Wynika z niej że nawet samochód jadący z legalną prędkością może zabić więcej ludzi niż drogowy pirat. Najlepsze silniki spalinowe mają dziś sprawność 39-43% (pierwsze miały 12-17%) oznacza to, że ponad połowa paliwa wlana do zbiornika nie jest wykorzystywana, lecz zamieniana w chmurę trujących gazów.

Warto zastanowić się nad tym zjawiskiem. Nawet jeśli kwestia oszczędności paliwa, jak i żywotności oraz osiągów silników w naszych wspaniałych maszynach nie jest dla nas najistotniejszą, weźmy pod uwagę zdrowie nasze, naszych dzieci, to w jakim stanie zostawimy im miejsce po sobie. Warto skorzystać z doświadczeń w dziedzinie magnetycznej obróbki paliw gwarantującej mniej toksyczne spaliny.

tel. 692 19 57 58, KONTAKT e-mail :

firmadav@wp.pl

© 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie jak rownież odtwarzanie w środkach masowego przekazu bez pisemnej zgody zakazane.